• (+34)938 75 35 20
  • comunicacio@feliuconsultors.com

Xarxes Socials:

Feliu Consultors.
Advocats especialistes en testaments a Manresa

Som advocats de testaments i pactes successoris. Assessorem i oferim solucions a la gestió del testament.

Advocats de testaments
i successions

Hi ha moltes raons per les quals és bo fer un testament

La primera d’elles és que es tracta d’un document que es pot canviar al llarg de la vida les vegades que es vulgui, és senzill i té un cost assequible. A més, evita nombrosos problemes en el futur i ofereix tranquil·litat per als familiars i hereus.

A Feliu Consultors som conscients de la importància de comptar amb un testament amb tots els matisos definits, per això, l’assessorem i resolem tots els dubtes que puguin sorgir en el moment de preparar el seu testament per donar-li la tranquil·litat que es mereix.

Els nostres advocats estan preparats per acompanyar-lo en tot el procés i oferir-li la millor solució a una qüestió tant important com és el seu testament.

Guanyi en tranquil·litat i asseguri el testament amb Feliu Consultors.

Advocats de testaments i pactes successoris

Acceptació o impugnació del testament

Representem els seus interessos enfront de possibles conflictes que puguin derivar-se del testament

Mediació entre hereus

Mediem amb els hereus per trobar una solució que convingui a totes les parts.

Impugnació del testament

Impugnem el testament en cas de no estar d’acord amb el manifestat pel testador, sempre que es compleixin els requisits previstos per la legislació (incapacitat del testador, desheretament injust, no respectar les quotes de la legítima…).

Advocats de dret successori i donacions

Empreses familiars i grans patrimonis

Fiscalitat de l’empresa familiar i planificació fiscal successòria

Assessorem i redactem els protocols familiars, en els quals, entre altres qüestions de caràcter més mercantil, es fa una planificació de la successió en l’empresa familiar, sigui inter vivos o mortis causa.

Advocats de dret successori i donacions

A Feliu Consultors som advocats especialistes en dret successori i donacions

L’ajudem a presentar la documentació necessària pel pagament de l’impost de successions i donacions.

L’assessorem en la tributació de l’herència, sol·licitem pròrrogues, aforaments i fraccionaments d’impostos, preparem l’autoliquidació de l’impost de successions i el de plusvàlua municipal pels immobles tenint present les reduccions, bonificacions i exempcions fiscals vigents a cada moment.

Deixi’s assessorar per Feliu Consultors, som advocats de successions i donacions. Milers de clients satisfets ens avalen com a professionals.

Sol·liciti informació i conegui els nostres serveis d’assessoria fiscal i acompanyament, som aquí per ajudar-lo a resoldre els dubtes que puguin sorgir durant el procés.

Llegítima

L’informem sobre els seus drets successoris i gestionem la llegítima que li correspon.

Certificat d’últimes voluntats

Ens encarreguem de gestionar la obtenció del certificat d’últimes voluntats.

Sol·licitud de viudetat o orfandat

Formalitzem la sol·licitud de viudetat o orfandat per rebre-la tant aviat com sigui possible.

Deixi el testament
a les nostres mans

Confiï en Feliu Consultors per a la gestió de testaments i pactes successoris,
la nostra experiència com a especialistes ens avala.

Contacte

Necessita assessorament en testaments i pactes successoris? Ompli el formulari amb les seves dades i el contactarem el més aviat possible.


    He llegit i accepto la Política de privacitat