• (+34)938 75 35 20
  • comunicacio@feliuconsultors.com

Xarxes Socials:

Feliu Consultors.

Advocats especialistes en herències a Manresa

Som advocats d’herències i successions. Assessorem i oferim solucions a la gestió de l’herència.

Advocats d'herències i successions

Les herències són matèries que requereixen solucions adequades, tant pel causant com per l’hereu

Un mal plantejament a l’hora de preparar l’herència pot generar un problema greu, i fins i tot arribar a anul·lar el testament o les actuacions dutes a terme.

A Feliu Consultors som conscients de la importància de comptar amb un procés d’acceptació d’herència clar i amb tots els matisos definitis, per això, l’assessorem i resolem tots els dubtes que puguin sorgir en el moment d’acceptar l’herència per donar-li la tranquil·litat que es mereix.

Els nostres advocats estan preparats per acompanyar-lo en tot el procés i oferir-li la millor solució a una qüestió tant important com és la seva herència.

Guanyi en tranquil·litat amb Feliu Consultors.

Gestió integral de l’herència

Com a advocats d’herències i successions, ens encarreguem de tots els tràmits necessaris per a dur a terme una herència

Sabem que la gestió de l’herència pot arribar a ser un mal de cap, per això, ens ocupem de tots els tràmits i li oferim solucions a mida.

Gestionem des de la obtenció de certificats, la sol·licitud de viudetat i/o orfandat, l’assessorament i preparació de l’acceptació de l’herència, fins a la liquidació d’impostos, la inscripció de l’escriptura, entre d’altres procediments relacionats amb l’herència.

Advocats d'herències

Acceptació o renúncia de l’herència

Representem els seus interessos enfront de possibles conflictes que puguin derivar-se de l’herència

Mediació entre hereus

Mediem amb els hereus per trobar una solució que convingui a totes les parts.

Impugnació del testament

Impugnem el testament en cas de no estar d’acord amb el manifestat pel testador, sempre que es compleixin els requisits previstos per la legislació (incapacitat del testador, desheretament injust, no respectar les quotes de la legítima…).

Advocats de successions

Partició judicial de l’herència

Defensem els seus interessos en la via judicial, sol·licitant el repartiment de béns de l’herència en cas de desacord amb la resta d’hereus

Drets de la parella

Reclamació extrajudicial i/o judicial dels drets que li poden correspondre com a cònjuge vidu o convivent en parella estable (quarta vidual; a l’any de viduïtat; pensió de viduïtat; i, en cas de successió intestada, usdefruit universal).

Advocats de dret successori i donacions

A Feliu Consultors som advocats especialistes en dret successori i donacions

L’ajudem a presentar la documentació necessària pel pagament de l’impost de successions i donacions.

L’assessorem en la tributació de l’herència, sol·licitem pròrrogues, aforaments i fraccionaments d’impostos, preparem l’autoliquidació de l’impost de successions i el de plusvàlua municipal pels immobles tenint present les reduccions, bonificacions i exempcions fiscals vigents a cada moment.

Deixi’s assessorar per Feliu Consultors, som advocats de successions i donacions. Milers de clients satisfets ens avalen com a professionals.

Sol·liciti informació i conegui els nostres serveis d’assessoria fiscal i acompanyament, som aquí per ajudar-lo a resoldre els dubtes que puguin sorgir durant el procés.

Llegítima

L’informem sobre els seus drets successoris i gestionem la llegítima que li correspon.

Certificat d’últimes voluntats

Ens encarreguem de gestionar la obtenció del certificat d’últimes voluntats.

Sol·licitud de viudetat o orfandat

Formalitzem la sol·licitud de viudetat o orfandat per rebre-la tant aviat com sigui possible.

Deixi l’herència
a les nostres mans

Confiï en Feliu Consultors per a la gestió d’herències i successions, la nostra experiència com a especialistes ens avala.

Contacte

Necessita assessorament en herències i successions? Ompli el formulari amb les seves dades i el contactarem el més aviat possible.


    He llegit i accepto la Política de privacitat